ગમે તેટલી મોટી પથરી હોય પણ હવે ઓપરેશન કરાવવાની જરૂર નથી. આ રહ્યા ઉપાય.

पथरी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अब सर्जरी की जरूरत नहीं है।  यहाँ उपाय हैं।


अब हमारी दैनिक आदतों में कुछ बदलाव के कारण पथरी निकली है। पथरी भी आजकल एक आम बीमारी हो गई है।  जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे पथरी है तो वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर सीधे ऑपरेशन की बात करता है, लेकिन घरेलू उपचार की मदद से वह किसी भी बड़े पत्थर को तोड़ देता है और भूखा ही चला जाता है।  तो आज हम आपको बिना सर्जरी के पथरी को बाहर निकालने के दो महत्वपूर्ण तरीके बताएंगे।


उपाय:

  •  સૌપ્રથમ ઉપાય : બીજોરૂ ફળ છે. બીજોરું પણ લીંબુની પ્રજાતિનું જ એક ફળ છે. ખાસ કરીને શાકભાજીવાળા બીજોરૂ રાખતા હોય છે. ન હોય તો એ મંગાવી આપશે. એ બીજોરુનો સવારમાં જ્યુસ બનાવીને પી જવાનો ગમે તેવી ભારે પથરી હશે તો પણ એ ભાગીને ભુક્કો થઈને નીકળી જશે


  • બીજો ઉપાય : કળથી નામનું કઠોળ આવે છે. જે સૌરાષ્ટ્રના અમુક ભાગમાં ખુબજ જાણીતું છે. મહારાષ્ટ્રના પણ અમુક ભાગમાં તે ખવાય પણ છે. જ્યારે ડુંગરાના ખડકોને ભાંગવા માટે દારૂગોળાનો દારૂ નહોતો ત્યારે લોકો આ કળથીને બાળીને એના ધુમાડાથી ખડકો તોડતા હતા. એ કળથીનો સુપ એક કે બે દિવસ લેવાથી પથરી નીકળી જશે.

इसलिए पथरी निकालने का यह तरीका बहुत महत्वपूर्ण है।  और हां, जब भी पित्त पथरी में दर्द हो तो आपको चाय, पानी और नींबू का रस ज्यादा पीना चाहिए।  जिससे पथरी आसानी से निकल जाए।

Post a Comment

Previous Post Next Post