આજ ના ભાવનગર, રાજકોટ અને ધ્રોલ સૌરાષ્ટ્ર ના બજારભાવ | social Gujju

 રોજનાં બજારભાવ જાણવા માટે અમારા whatsapp Group માં જોડાવા વિનંતી ત્થા બીજા ખેડૂત મિત્રો ને ગ્રુપમાં add કરવા વિનંતી. કારણકે આપણે

આજ ના ભાવનગર, રાજકોટ અને ધ્રોલ સૌરાષ્ટ્ર ના બજારભાવ


Aajna bajarbhav bhavnagar, rajkot bajarbhav,www.socialgujju.in

આપણી www.socialgujju.in વેબસાઇટ પર સૌથી પહેલાં મુકીએ છીએ. આ લિંક ને તમારાં મોબાઈલમાં સેવ કરી નાખવી. મિત્રો ગુજરાત ના બધાં જીલ્લા ના ભાવની અહીં અપડેટ આપતા રહેશુ મિત્રો. 
રાજકોટ ના બજારભાવ 20.Kg


પાક           નીચોભાવ         ઉંચોભાવ

 કપાસ              965                 1165

ઘઉં                            385                    410

જીરું                           2330.                  2670

એરંડા                           1170                  1212 

તલ                              1734                  2000

 રાયડો                           1375                   1500

ચણા                            850                   1057

મગફળી (જીણી)            1200                 1290

મગફળી (જાડી)            1200                  1400

વરીયાળી              1375                     1515   

લસણ             450                  925

સોયાબીન                    1600                  1665

ધાણા                         1075                   1440

તુવેર                           1025                     1320

ઈસબગુલ                    1650                    2312 

તલ કાળા                    1300                    2444 

મગ                           1115                    1371

અડદ                          1150                    1505 

રાઈ                          1510                    1680 

મેથી                       1125                    1390 

સીંગદાણા.                  1500                      1845

 ઘઉં  (ટુકડા)                397                      457

સુવાદાણા              850          1100

  સીંગફાડા             1300         1595

રજકાનું બી             3550        4975
ભાવનગર ના બજારભાવ 20.Kg


પાક           નીચોભાવ         ઉંચોભાવ

 ઘઉં                            341                    440

તલ                              1840                  2541

બાજરી                           250                  379

ચણા                        650                   1091

તલ કાળા                    1801                    2461

મગફળી (જીણી)            1021                 1200

મગફળી (જાડી)             1245                   1285

ડુંગળી                          79                      391

મગ                         760                     1270

મેથી                         1345                   1401

તુવેર                          1152                     1217
રાજકોટ ના બજારભાવ 20.Kg


પાક           નીચોભાવ         ઉંચોભાવ

મગફળી (જીણી)    1000      1255

ઘઉં                        390          420

તલ                       1400       1750

ચણા                     850         930

મગ                        950          1200

રાઈ                       1200        1645Bhavnagar bajar bhav, savarkundla bajarbhav, Gondal bajarbhav, halvad bajarbhav, Junagadh bajarbhav, jamjodhpur bajarbhav, jamkhambhaliya bajarbhav, Amreli bajarbhav, mahuva bajarbhav, visavadar bajarbhav, Post a Comment

Previous Post Next Post