આજના અમરેલી, મહુવા અને વિસાવદરના બજારભાવ જાણો.

 રોજનાં બજારભાવ જાણવા માટે અમારા whatsapp Group માં જોડાવા વિનંતી ત્થા બીજા ખેડૂત મિત્રો ને ગ્રુપમાં add કરવા વિનંતી. કારણકે આપણે 

Aajna amreli bajarbhav | socialgujju.in


આજના અમરેલી, મહુવા અને વિસાવદરના બજારભાવ જાણો.


Amreli bajarbhav, mahuva bajarbhav, visavadar bajarbhav

આપણી www.socialgujju.in વેબસાઇટ પર સૌથી પહેલાં મુકીએ છીએ. આ લિંક ને તમારાં મોબાઈલમાં સેવ કરી નાખવી. મિત્રો ગુજરાત ના બધાં જીલ્લા ના ભાવની અહીં અપડેટ આપતા રહેશુ મિત્રો. 


અમરેલી ના બજારભાવ 20.Kgપાક           નીચોભાવ         ઉંચોભાવ

 ઘઉં                            300                    418

જીરું                           1500.                  2699

એરંડા                           935                  1190 

તલ                              1000                  2100

 કપાસ                           699                   1579

ચણા                            860                   1070

મગફળી (જીણી)            1004                 1203

મગફળી (જાડી)            1050                  1359

જુવાર                          265                     492

ગવાર                         800                    1225

સોયાબીન                    1550                  1592

ધાણા                         1100                   1422

તુવેર                           700                     1290

તલ કાળા                    1010                    2484 

મગ                             651                     1308

અડદ                          780                      1475 

સીંગદાણા.                  1200                      1884

 ઘઉં  (ટુકડા)                300                      475

મકાઈ                   200                       406


Savar kundla bajarbhav, amreli bajar bhav

મહુવા ના બજારભાવ 20.Kg


પાક           નીચોભાવ         ઉંચોભાવ

 ઘઉં                            351                    480

તલ                              1600                  2021

બાજરી                           280                  374

ચણા                        702                   1079

મગફળી (જીણી)            1021                 1200

મગફળી (જાડી)             1245                   1285

ડુંગળી                          79                      391

જુવાર                         291                     378

ધાણા                         1130                   1300

તુવેર                          1152                     1217

તલ કાળા                    1792                    2550 

મગ                             811                     1379

ડુંગળી સફેદ                    137                    182

નાળિયેર (100 નંગ)     1651                     1651


Gondal bajar bhav, Junagadh bajarbhav, halvad bajar bhav

વિસાવદર ના બજારભાવ 20.Kg


પાક           નીચોભાવ         ઉંચોભાવ

 ઘઉં                            360                    410

એરંડા                          1093                  1205 

તલ                              1645                  1965

ચણા                  725                   1021

મગફળી (જાડી)             851                   1165

ડુંગળી                          91                      251

લસણ                         420                     590

સોયાબીન                    1212                  1530

ધાણા                         1253                   1425

તુવેર                          1050                    1330

તલ કાળા                    1840                    2160 

મગ                             1100                    1320

અડદ                          1143                    1401 

સીંગદાણા.                  1580                      1750


Bhavnagar bajar bhav, savarkundla bajarbhav, Gondal bajarbhav, halvad bajarbhav, Junagadh bajarbhav, jamjodhpur bajarbhav, jamkhambhaliya bajarbhav, Amreli bajarbhav, mahuva bajarbhav, visavadar bajarbhav, 

Post a Comment

Previous Post Next Post