આજના બજારભાવ સાવરકુંડલા, જામજોધપુર અને જામખંભાળીયા 2021

 રોજનાં બજારભાવ જાણવા માટે અમારા whatsapp Group માં જોડાવા વિનંતી ત્થા બીજા ખેડૂત મિત્રો ને ગ્રુપમાં add કરવા વિનંતી. કારણકે આપણે આપણી  www.socialgujju.in વેબસાઇટ પર સૌથી પહેલાં મુકીએ છીએ. આ લિંક ને તમારાં મોબાઈલમાં સેવ કરી નાખવી. 

સાવરકુંડલા ના બજારભાવ 20kg


પાક           નીચોભાવ          ઉંચોભાવ

 ઘઉં                            350                    425

જીરું                           2300                  2650

એરંડા                          945                  1100 

તલ                              1500                  1980

 બાજરી                           276                  371

ચણા                            950                   1072

 ગવાર                        1120                    1120

મગફળી (જાડી)             1151                  1308

જુવાર                          250                      325

લસણ                         450                     885

મેથી                    1581                  1581 

રાઈ          1050                    1172

તુવેર                           1080                    1270

તલ કાળા                    1600                    2550 

 ઘઉં  (ટુકડા)                370                       436


જામજોધપુર ના બજારભાવ 20kg


પાક    નીચોભાવ    ઉંચોભાવ

 ઘઉં                            325                    387

જીરું                           2450                  2611

એરંડા                          1100                  1190 

તલ                              1625                  1855

રાયડો                           1005                  1545

ચણા                            950                   1050

મગફળી                 1000                    1205જુવાર                          265                      425


ધાણા                         1075                   1475

તુવેર                           965                     1345

તલ કાળા                    1540                    2380

મગ                  1250                 1365

કપાસ                     700                  1335 

બાજરી            190                  260


જામજોધપુર ના બજારભાવ 20kg


પાક                         નીચોભાવ              ઉંચોભાવ

 ઘઉં                            325                    387

જીરું                           2450                  2611

ધાણા                          1250                  1400 

તલ                              1625                  1855

રાયડો                           1470                  1725

ચણા                            800                   974

બાજરી                  200                     286

મગફળી                  1000                   1205

ધાણા                         1000                   1491

તુવેર                           800                     1351

મગ              900                   1095
Post a Comment

Previous Post Next Post